یو پی وی سی

یو پی وی سی

پی وی سی ترکیبی از مشتقات نفت خام و گاز کلر بوده که طی فرآیند پلیمریزاسیون تولید می شود.

این ماه به دو نوع سخت آن که در تولید درب و پنجره مورد استفاده قار می گیرد دارای شاخص وزن مولکولی ۶۵ تا ۶۷ بوده و بدلیل کیزان کم جذب مواد نرم  UPVC : Unplasticized Polyvinyl Chloride معروف است.

علاوه بر مواد اصلی ، مواد افزودنی دیگر نیز جهت ایجاد خواص مورد نیاز به ترتیب اضافه می گردد که عدم وجود هر یک از آنها و یا تغییر میزان بکار رفته در فرمولاسیون می تواند خواص محصول نهایی تولید شده را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

بخشی از این مواد افزودنی شامل پایدار کننده تنظیم کننده ضربه دی اکسید تیتانیوم و کربنات کلسیم می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو